Eventuel udmeldelse skal foretages på elevens portal via det log-in, som du modtog ved tilmeldingen til Musikskolen eller pr. mail til musikskolen@fredensborg.dk. Udmeldelse kan ske på følgende datoer:

Rate 1
Perioden 14/08 2017 - 30/09 2017. Udmeldelse er ikke muligt.

Rate 2
Perioden 01/10 2017 - 31/12 2017. Udmeldelse skal ske inden 01/12 med undervisning frem til 21. december 2017.

Rate 3
Perioden 01/01 2018 - 31/03 2018. Udmeldelse skal ske inden 01/03 med undervisning frem til 31. marts 2018.

Rate 4
Perioden 01/04 2018 - 30/06 2018. Udmeldelse er ikke muligt.

Eleven har ret til undervisning i udmeldelsesperioden, men betalingen bortfalder ikke, såfremt eleven ikke ønsker at gøre brug af undervisningen i udmeldelsesperioden.


 

Aflysning:
Ved lærers sygdom/fravær sendes SMS til værges/betalers mobilnummer.
Hvis Musikskolen ved skoleårets afslutning har aflyst mere end to lektioner, tilbagebetales kontingent svarende til antallet af forsømte lektioner. 

Afbud:
Afbud skal altid meddeles til musiklæreren eller Musikskolen. 

Lektioner der forsømmes af eleven erstattes ikke.

Ved elevens længerevarende sygdom - minimum fire på hinanden følgende uger - kan der søges om kontingentfritagelse.

Betalingen opkræves af kommunens Opkrævningsafdeling, der fremsender girokort direkte til E-boks, hvis man er tilmeldt denne ordning - ellers fremsendes de med posten. Du skal selv tilmelde din betaling til PBS, hvis du ønsker dette.

Vær opmærksom på at betaling til Musikskolen/refusion for manglende undervisning fremgår af PBS-oversigten under "Daginstitution".

Ved for sen indbetaling må der påregnes rykkergebyr. Efter 1. rykker forbeholder Musikskolen sig ret til at udmelde eleven af Musikskolen.

I lighed med praksis på daginstitutionsområdet forbeholder Musikskolen sig ret til at hjemsende elever, der er mødt frem til undervisningen men tydeligvis er sygdomsramte. Musikskolen vil i disse tilfælde kontakte hjemmet med henblik på afhentning af eleven. Dette sker for at mindske risikoen for, at lærere og andre elever smittes.

For at mindske risikoen for høreskader (tinnitus) er det obligatorisk for elever at anvende høreværn i slagtøjs- og rockundervisningen. Ørepropper kan købes på Musikskolen.

SKOLEFERIER I SKOLEÅRET 2017-2018

Efterårsferie
Lørdag den 14. oktober 2017 - Søndag den 22. oktober 2017 - Begge dage incl.

Juleferie
Fredag den 22. december 2017 - Tirsdag den 2. januar 2018 - Begge dage incl.

Vinterferie
Lørdag den 10. februar 2018 - Søndag den 18. februar 2018 - Begge dage incl.

Påskeferie
Lørdag den 24. marts 2018 - Mandag den 2. april 2018 - Begge dage incl.

St. Bededagsferie
Fredag den 27. april 2018 - Søndag den 29. april 2018 - Begge dage incl.

Kristi Himmelfartsferie
Torsdag den 10. maj 2018 - Søndag den 13. maj 2018 - Begge dage incl.

Pinseferie
Lørdag den 19. maj 2018 - Mandag den 21. maj 2018 - Begge dage incl.

Grundlovsferie
Lørdag den 2. juni 2018 - Tirsdag den 5. juni 2018 - Begge dage incl.

 

Tilmelding klik her

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.