Eventuel udmeldelse skal foretages på elevens portal via det log-in, som du modtog ved tilmeldingen til Musikskolen eller pr. mail til musikskolen@fredensborg.dk. Udmeldelse kan ske på følgende datoer:

Rate 1
Perioden 21/08 - 30/09. Udmeldelse er ikke muligt.

Rate 2
Perioden 01/10 - 31/12. Udmeldelse skal ske inden 01/12 med undervisning frem til 21. december.

Rate 3
Perioden 01/01 - 31/03. Udmeldelse skal ske inden 01/03 med undervisning frem til 31. marts.

Rate 4
Perioden 01/04 - 30/06. Udmeldelse er ikke muligt.

Eleven har ret til undervisning i udmeldelsesperioden, men betalingen bortfalder ikke, såfremt eleven ikke ønsker at gøre brug af undervisningen i udmeldelsesperioden.


 

Aflysning:
Ved lærers sygdom/fravær sendes SMS til værges/betalers mobilnummer.
Hvis Musikskolen ved skoleårets afslutning har aflyst mere end to lektioner, tilbagebetales kontingent svarende til antallet af forsømte lektioner. 

Afbud:
Afbud skal altid meddeles til musiklæreren eller Musikskolen. 

Lektioner der forsømmes af eleven erstattes ikke.

Ved elevens længerevarende sygdom - minimum fire på hinanden følgende uger - kan der søges om kontingentfritagelse.

Betalingen opkræves af kommunens Opkrævningsafdeling, der fremsender girokort direkte til E-boks, hvis man er tilmeldt denne ordning - ellers fremsendes de med posten. Du skal selv tilmelde din betaling til PBS, hvis du ønsker dette.

Vær opmærksom på at betaling til Musikskolen/refusion for manglende undervisning fremgår af PBS-oversigten under "Daginstitution".

Ved for sen indbetaling må der påregnes rykkergebyr. Efter 1. rykker forbeholder Musikskolen sig ret til at udmelde eleven af Musikskolen.

I lighed med praksis på daginstitutionsområdet forbeholder Musikskolen sig ret til at hjemsende elever, der er mødt frem til undervisningen men tydeligvis er sygdomsramte. Musikskolen vil i disse tilfælde kontakte hjemmet med henblik på afhentning af eleven. Dette sker for at mindske risikoen for, at lærere og andre elever smittes.

For at mindske risikoen for høreskader (tinnitus) er det obligatorisk for elever at anvende høreværn i slagtøjs- og rockundervisningen. Ørepropper kan købes på Musikskolen.

St. Bededagsferie
Fredag den 27. april 2018 - Søndag den 29. april 2018 - Begge dage incl.

Kristi Himmelfartsferie
Torsdag den 10. maj 2018 - Søndag den 13. maj 2018 - Begge dage incl.

Pinseferie
Lørdag den 19. maj 2018 - Mandag den 21. maj 2018 - Begge dage incl.

Grundlovsferie
Lørdag den 2. juni 2018 - Tirsdag den 5. juni 2018 - Begge dage incl.

Sommerferie

Sidste undervisningsuge for holdundervisning og sammenspil - uge 22
Sidste undervisningsuge for solo vokal- og instrumentalundervisning - uge 25

 

Tilmelding klik her

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies