Babyrytmik:

Til babyrytmik synger, danser, spiller, sanser, nusser og griner vi. At gå til rytmik giver dig et indblik i hvordan sang, musik og bevægelse kan være med til at styrke dit barns udvikling både sprogligt og motorisk. Rytmik er nærvær med din baby og giver inspiration til sange og lege I kan bruge derhjemme.
                                                 
Der oprettes hold i babyrytmik i enten Fredensborg, Nivå eller Kokkedal, når der er tilmeldte nok til at danne hold.

Minimum deltagere pr. hold: 6 elever

Pris for forløb på 8 gange: 400 kr. 

Planlagte forløb:
Er du interesseret i at starte til babyrytmik, kontakt musikskolen.
Vi opretter hold efter behov.
 

Fredensborg, Humlebæk, Nivå, Kokkedal
Vi opretter hold, når der er elever nok.

 

Musikalsk Legestue (1 - 5 år)

Musik, sang, leg og bevægelse for 1–5 årige sammen med mor og/eller far.

Musikalsk Legestue styrker mange af de elementer, som det er vigtigt at udvikle hos et barn i dets første leveår; for eksempel motorik, sanser, sprog, koncentration og socialisering. Indlæringen foregår gennem sang, leg og bevægelse med forskellige redskaber som bolde, tove, ringe og pinde. Der spilles musik af både klassisk og rytmisk karakter på diverse slagtøjsinstrumenter. Derudover giver det mulighed for som forældre at nyde det tætte samvær med sit barn. Forhåbentlig vil I føle jer inspireret til at fortsætte det musiske samvær derhjemme, og undervisningen er derfor lige så meget et "skub" til at hanke op i sig selv; dette gør vi ved at bruge både nye men også gamle og velkendte sange og sanglege.

Koncentrations- og koordinationsevnen skærpes, og personligheden udvikles. De kreative evner, fantasi og musikalitet styrkes, og børnene lærer at bruge krop og stemme til at udtrykke egne musikalske oplevelser.

Holdene vil blive etableret i de områder, hvor flest elever kommer fra.

 

Musik, sang, leg og bevægelse for 0-1 årige sammen med mor og/eller far.

Undervisningen er i perioden 1. september  - 31. maj

 

Musik, sang, leg og bevægelse for 2–3 årige sammen med mor og/eller far.

Undervisningen er i perioden 1. september – 31. maj 

 

Musik, sang, leg og bevægelse for 4–5 årige sammen med mor og/eller far.

Undervisningen er i perioden 1. september – 31. maj.
 

Rytmik 

På musikskolens rytmikhold skal der synges, danses og spilles! Alle musikkens grundelementer indlæres gennem sang, spil, leg og bevægelse. Vi arbejder ved hjælp af forskellige redskaber som bolde, ærteposer, tørklæder, ringe, mm. Der spilles musik af både klassisk og rytmisk karakter på diverse instrumenter.

Vi kommer omkring rytmelære, rytmenotation og andre teorier og hørelære elementer, hvorfor deltagelse på et rytmikhold er en god forberedelse for senere instrumentalundervisning.
Børnenes kreativitet, samarbejdsevner og (naturligvis) musikglæde udfordres og udvikles.

I skoleåret 2019-2020 undervises i Rytmik 1 på alle kommunens folkeskoler:

 

I skoleåret 2019-20 undervises som udgangspunkt i Rytmik 2 på alle skoler:

 

 

Musikhistorie fra 2. klasse og opefter

Hvilke instrumenter spillede man på i år 0? Hvordan har musikken udviklet sig gennem de sidste 2.000 år? Dette lærer I noget om her, hvor rytmikken fletter sig ind i musikhistorie/eventyr/dramatik. Vi lytter til musik i mange stilarter, spiller selv, hører musikhistorie, løser spørgeskemaer og dramatiserer kendte musikstykker. Faget er lektiefrit og supplerer instrumentalundervisningen.

Det er gratis at deltage, hvis du er tilmeldt et musikskolefag i forvejen. Ellers koster det 1.152 kr. for et undervisningsår.

 

Musik- og  Rockkarrusel

Koncentrations- og koordinationsevnen skærpes, og personligheden udvikles. De kreative evner, fantasi og musikalitet styrkes, og børnene lærer at bruge krop og stemme til at udtrykke egne musikalske oplevelser. Der er mulighed for, at man får snuset til flere instrumenter i løbet af et skoleår samt lærer en masse om musikkens udvikling igennem tiden.

 

Musikkarrusel for elever i 2. klasse 

Karrusellen er ideel inden den egentlige instrumentalundervisning, fordi man får mulighed for at snuse til flere instrumenter i løbet af et skoleår. Musikkarrusellen er et tilbud om 50 min. undervisning om ugen i ni måneder fra september til og med maj.

Der er ca. 8 elever på et hold med to lærere og flere forskellige instrumenter.

I Musikkarrusellen roteres blandt andet mellem følgende instrumenter:

* Blokfløjte
* Cello
* Guitar
* Ukulele
* Keyboard
* Slagtøj

I skoleåret 2019-2020 underviser vi i Musikkarrusel på følgende skoler:

Kokkedal - Vest
Humlebæk indskoling
Langebjergskolen, Tumlesalen
Nivåskole - Syd

Rockkarrusel for elever i 2. -3.-4. klasse 

Karrusellen er ideel inden den egentlige instrumentalundervisning, fordi man får mulighed for at snuse til flere instrumenter i løbet af et skoleår. Rockkarrusellen er et tilbud om 50 min. undervisning om ugen i ni måneder fra september til og med maj.
 
Der er ca. 8 elever på et hold med to lærere og flere forskellige instrumenter i ni måneder.

I Rockkarusellen roteres mellem rockens basisinstrumenter: 

* El-guitar
* El-bas
* Trommer
* Sang
* Keyboard

I skoleåret 2019-2020 underviser vi i Rockkarrusel onsdag eftermiddag på følgende skoler:

Humlebæk Lilleskole
Langebjergskolen - SFO
Fredensborgskole - Lundely
Endrupskolen

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies